Valyuta mübadiləsi
15.12.2017
USD
EUR
GBP
RUR
alış
(nağd)
1.6900
1.9423
2.2458
0.0283
satış
(nağd)
1.7060
2.0201
2.3325
0.0295
alış
(nağdsız)
1.6825
1.9348
2.2389
0.0282
satış
(nağdsız)
1.7040
2.0141
2.3275
0.0294
Rekvizitlər
AR MB tərəfindən verilmiş 252 nömrəli lisenziya

Bankın səhmdarları fəaliyyətə başladıqdan sonra birinci 3 ili “institusional formalaşma dövrü” elan edir və bankın daha yaxşı kapitallaşması və rəqabətliliyini təmin etmək məqsədilə qoyduqları investisiyalardan əldə etdiklər dividentləri reinvestisiya edir.

Bankın səhmdarları yalnız Bank tam olaraq, institusional cəhətdən yaradıldıqdan və korporativ idarəetmə sistemlərini formalaşdırdıqdan sonra (bu işləri 3 il müddətinə tam başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur), növbəti strateji dövrdən başlayaraq, divident almağı planlaşdırır.

© 2015 NaxcivanBank ASC