Valyuta mübadiləsi
17.03.2017
USD
EUR
GBP
RUR
alış
(nağd)
1.6620
1.8150
2.0894
0.0293
satış
(nağd)
1.7300
1.8720
2.1701
0.0307
alış
(nağdsız)
1.6645
1.8075
2.0830
0.0291
satış
(nağdsız)
1.7250
1.8660
2.1651
0.0305
Rekvizitlər
AR MB tərəfindən verilmiş 252 nömrəli lisenziya

Bankın səhmdarları fəaliyyətə başladıqdan sonra birinci 3 ili “institusional formalaşma dövrü” elan edir və bankın daha yaxşı kapitallaşması və rəqabətliliyini təmin etmək məqsədilə qoyduqları investisiyalardan əldə etdiklər dividentləri reinvestisiya edir.

Bankın səhmdarları yalnız Bank tam olaraq, institusional cəhətdən yaradıldıqdan və korporativ idarəetmə sistemlərini formalaşdırdıqdan sonra (bu işləri 3 il müddətinə tam başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur), növbəti strateji dövrdən başlayaraq, divident almağı planlaşdırır.

© 2015 NaxcivanBank ASC