Valyuta mübadiləsi
23.02.2018
USD
EUR
GBP
RUR
alış
(nağd)
1.6900
2.0287
2.3311
0.0290
satış
(nağd)
1.7055
2.1100
2.4211
0.0310
alış
(nağdsız)
1.6825
2.0212
2.3240
0.0289
satış
(nağdsız)
1.7035
2.1040
2.4161
0.0309
Rekvizitlər
AR MB tərəfindən verilmiş 252 nömrəli lisenziya
  • «Naxçıvanbank»ın missiyası  yüksək peşəkar komanda ilə biznes tərəfdaşı olan əhali, kiçik və orta müəssisələrin bütün növ maliyyə xidmətlərinə olan ehtiyacını təmin etməklə yanaşı onların yaxın maliyyə məsləhətçisi olmaqdan ibarətdir

    Bankın Menecmenti qarşıya qoyulan strateji hədəflərə çatmaq, Azərbaycan bazarında aparıcı maliyyə xidmətləri institutuna çevrilmək, rəqabətli bazarda öz yerini tapmaq, bazarda yeni keyfiyyətli bank imici qazanmaq üçün müştərilərinə müxtəlifçeşidli maliyyə xidmətlərini yüksək keyfiyyətdə təqdim etməyə, ən qiymətli aktiv olan insan resurslarına qayğı göstərməyə yönəldilmiş məqsədlər müəyyən etməlidir. Müəyyən olunmuş hədəflərin yerinə yetirilməsi üçün:

    • Bankın Menecmenti bank xidmətlərinin mütərəqqi standartlarını qurmalı, rəqiblərlə müqayisədə biznes tərəfdaşı olan kiçik və orta müəssisələrə həm xidmətin keyfiyyəti, məhsulların çeşidliliyi, həm də hər bir müştəriyə fərdi yanaşma sistemlərini o səviyyədə təşkil etməlidir ki, iş adamları bazara yeni keyfiyyətdə bankın daxil olmasını hiss etsin və bu bankın xidmətlərindən istifadəyə üstünlük versinlər.

    • Bankın insan resursları «ən dəyərli aktiv» olduğu üçün onlara qayğı əsas məqsədlərdən biri kimi vurğulanmalı və insan resurslarının idarə edilməsinin təkmil sistemləri qurulmalıdır. Bu sistem Bankın insan resurslarını strateji məqsədlərə çatmağa səfərbər etməyi stimullaşdırmalıdır.
    Məramnamə Bankın Menecmentinə strateji planı hazırlayıb həyata keçirmək üçün istiqamətləri və prioritetləri müəyyənləşdirir.
© 2015 NaxcivanBank ASC