Valyuta mübadiləsi
16.03.2018
USD
EUR
GBP
RUR
alış
(nağd)
1.6900
2.0300
2.3280
0.0288
satış
(nağd)
1.7050
2.1095
2.4179
0.0306
alış
(nağdsız)
1.6825
2.0225
2.3209
0.0287
satış
(nağdsız)
1.7030
2.1035
2.4129
0.0305
Rekvizitlər
AR MB tərəfindən verilmiş 252 nömrəli lisenziya

“Naxçıvanbank” ASC  vətəndaşlardan yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında manat ilə öz adına və üçüncü şəxsin adına əmanətlər qəbul edir.

Tələbli əmanət
əmanətin əmanətçinin ilk tələb üzrə verilməsi şərti ilə qəbul edilən əmanətlərdir.

Əmanətin şərtləri:

  • Əmanətin minimum həddi 100 (bir yüz) AZN olmaqla illik 2 % hesablanır;
  • Hesaba əlavə vəsaitlərin qəbul edilməsinə və ya əmanətin hissə-hissə ödənilməsinə yol verilir;
  • Əmanət üzrə hesablanmış  faizlər hər ilin sonunda müştərinin tələbi ilə əmanətin məbləğindən ayrılıqda ödənilir və ya əmanətin əsas qalığına əlavə edilir; 
  • Əmanət üzrə mədaxil-məxaric əməliyyatlarının aparılmasına icazə verilir.Müddətli əmanət
əmanətin müəyyənləşdirilmiş müddət qurtardıqdan sonra qaytarılması şərti ilə qəbul edilən əmanətdir.

Əmanətin şərtləri:

  • Əmanətin minimum həddi 500 (beş yüz) AZN olmaqla, illik 4 % hesablanır;
  • Hesaba əlavə vəsaitlərin qəbul edilməsinə və ya əmanətin hissə-hissə ödənilməsinə yol verilmir;
  • Əmanətlər  12 ay müddətinə  qəbul olunur və müqavilə ilə rəsmiləşdirilir  və əmanətin qoyulması Əmanət kitabçası ilə təsdiq edilir.
© 2015 NaxcivanBank ASC