Valyuta mübadiləsi
23.02.2018
USD
EUR
GBP
RUR
alış
(nağd)
1.6900
2.0287
2.3311
0.0290
satış
(nağd)
1.7055
2.1100
2.4211
0.0310
alış
(nağdsız)
1.6825
2.0212
2.3240
0.0289
satış
(nağdsız)
1.7035
2.1040
2.4161
0.0309
Rekvizitlər
AR MB tərəfindən verilmiş 252 nömrəli lisenziya

“Naxçıvanbank “ ASC-nin fiziki şəxslər üzrə xidmət haqqı tarifləri:

Sıra
sayı

Xidmət növü

Tarif dərəcəsi

1.

Milli valyutada aparılan əməliyyatlar

1.1

Cari hesabın açılması

10 AZN

1.2

Cari hesabın aparılması

pulsuz

1.3

İkinci cari hesabın açılması

pulsuz

1.4

Ssuda hesabın açılması/aparılması

pulsuz

1.5

Əmanət hesabın açılması/aparılması

pulsuz

1.6

Cari hesabdan çıxarışların verilıməsi

pulsuz

1.7

Cari hesabdan təkrar çıxarışların sürətlərinin verilıməsi

2 AZN

1.8

Cari hesabdan nağd vəsaitin çıxarılması

min.0.7 %

1.8a

Cari hesaba nağd vəsaitin mədaxili

Gün ərzində cari hesaba nağd vəsaitin kağız əskinasla mədaxili

pulsuz

Gün ərzində cari hesaba nağd vəsaitin 50 manatadək qəpiklə mədaxili

pulsuz

Gün ərzində cari hesaba nağd vəsaitin 50 manatadan artıq məbləğdə qəpiklə mədaxili

min. 2%

1.9

Pensiya müavinət və dıgər sosial ödənişlər

pulsuz

1.10

Mənzil-kommunal rabitə haqqı ödənişlər

pulsuz

1.11

Köçürmələr:

0.1% bir sənəd üçün
(min.1 AZN, maks. razılaşma əsasən 250 AZN aşagı olmamaq şərtilə )

1.12

Köçürmə rekvizitlərinin dəyişdirilməsi

2 AZN

1.13

Filialdaxili müştərilərin hesabına köçürmələr

0.1% bir sənəd üçün
(min. - 0,6 AZN maks. razılaşma əsasən 60 AZN aşagı olmamaq şərtilə)

1.14

İcra olunmuş köçürmənin axtarılması

5 AZN

1.15

Digər ödənişlər (vergilər rüsumlar və s. )

razılaşmaya əsasən

1.16

Xarici vizanın rəsmiləşdirilməsinə ödəniş (qeyri-rezidentlər üçün)

1 AZN

2.

Sərbəst dönərli valyutada aparılan əməliyyatlar

2.1

Cari hesabın açılması

10 AZN

2.2

Cari hesabın aparılması

pulsuz

2.3

İkinci cari heasbın açılması

pulsuz

2.4

Ssuda hesabın açılması/aparılması

pulsuz

2.5

Əmanət hesabın açılması/aparılması

pulsuz

2.6

Cari hesabdan çıxarışların verilməsi

pulsuz

2.7

Cari hesabdan təkrar çıxarışların surətlərinin verilməsi

2 AZN

2.8

Cari hesabdan nağd vəsaitin çıxarılması

min.0.8 %

2.9

Konvertasiya əməliyyatları ( nağdsız)

konvertasiya olunan məbləğin 0.6 %

2.10

Bankın müxbir hesabları vasitəsi ilə icra olunan köçürmələr:
- Respublika daxilində köçürmələr
- Beynəlxalq köçürmələr

0.1% (min. USD 5 maks. USD 50)
0.3% (min. USD 15 maks. USD 350)

2.11

Bankdaxili müştərilərin hesabına köçürmələr:

razılaşmaya əsasən

2.12

Beynəlxalq köçürmələrin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi, əlavə olunması, ləğvi

USD 20

2.13

İcra olunmuş beynəlxalq köçürmələnin axtarılması
- 3 aya qədər
- 3 aydan 6 aya qədər
- 6 aydan 1 ilə qədər
- 1 ildən yuxarı

USD 30
USD 50
USD 100
razılaşmaya əsasən (min. 100 USD )

2.14

Sürətli pul köçürmələri:

sürətli pul köçürmələri şəbəkəsi tariflər planına əsasən

3.

Digər xidmətlər

3.1

Yol çeklərinin ödənilməsi

2 %

3.2

Yol çeklərinin satışı

min 0.5 %

3.3

Bank çeklərinin inkassoya qəbul edilməsi

5 AZN

3.4

İnkassoya qəbul edilmiş Bank çeklərinin yoxlandıqdan sonra ödənilməsi

1.5% (min. 30 USD)+poçt və xarici bankın komissiyon xidməti

3.5

Nağd vəsaitin inkassasiaysı

razılaşmaya əsasən ( min. 0.1%)

3.6

Təsdiqedici sənədlərin verilməsi

5 AZN

3.7

Depozit seyf gözlərinin icarəsi

Ölçüsü (mm)
-55*320*490
- 88*320*490
-198*320*490
-308*320*490

Aylıq
5 AZN
10 AZN
15 AZN
20 AZN

© 2015 NaxcivanBank ASC