Akkreditivlər

KORPORATİV BANKÇILIQ / Sənədli Əməliyyatlar

AKKREDİTİVLƏR

Beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının rahat həyata keçirilməsi və yaranan risklərin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə olunan akkreditiv məhsulunu təklif edirik. Akkreditiv beynəlxalq hesablaşmada ən rahat və təhüksiz yoldur.

Akkreditiv – Satıcı tərəfindən malın göndərilməsi, müqavilədə nəzərdə tutulan digər şərtlərinin yerinə yetirilməsi və müvafiq sənədlərin təqdim edilməsi müqabilində, Alıcının göstərişinə əsasən akkreditivdə qeyd edilən məbləğin Satıcıya ödənişini təmin edən bank xidmətidir.

Alıcının üstünlükləri:

● Satıcı müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirdikdən sonra malın ödənişinə dair zəmanət.

● Malların / xidmətlərin akkreditivdə nəzərdə tutulmuş şərtlərə və müddətə uyğun alınmasına zəmanət.

● Ödəniş qabiliyyətinə təminat və qabaqcıl maliyyə alətlərinin nümayişi (endirim əldə etmək imkanı).

● Ödəniş şərtlərinə çevik yanaşma.

● Ödəniş üçün möhlətin verilməsi.

Satıcının üstünlükləri:

● Mal və xidmətlərin ödənişinin alıcıdan asılı olmayaraq alınmasına zəmanət (akkreditivin bütün şərtlərinə əməl olunması faktı üzrə).

● Mal və xidmətlərin akkreditivdə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və müddət ərzində alınmasına zəmanət.

● Akkreditivin çevik sxemi sayəsində mürəkkəb kommersiya müqavilələrini həyata keçirmək imkanı.

● Akkreditivin həyata keçməsi prosesi.

● Alıcı və Satıcı akkreditivin təqdim olunması üçün öz banklarına müraciət edir.

● Bankda ödəmənin həyata keçirilməsi üçün xüsusi hesab açılır.

● Alıcı müqavilədə göstərilmiş məbləği Bank hesabına köçürür.

● Göndərilən malın mülkiyyətinə keçməsini təsdiq edən sənədi Alıcı təqdim edir və bundan sonra Bank vəsaiti xüsusi hesabdan Satıcının hesabına köçürür.

● Müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə tələb olunan sənədlər təqdim olunmadıqda, Bank vəsaiti xüsusi hesabdan Alıcının hesabına geri qaytarır.

Tariflər

Kreditlər Plastik Kartlar Onlayn Ödənişlər
Valyuta Məzənnələri
 • AZN
 • Yenilənib: 24.05.2024
 • Valyuta
 • Kalkulyator
 • Azərbaycan Mərkəz Bankı
 • Alış
  • Nağd
  • Nağdsız
 • Satış
  • Nağd
  • Nağdsız
 • USD
 • 1.6910
 • 1.6970
 • 1.7010
 • 1.7025
 • EUR
 • 1.8157
 • 1.8137
 • 1.8570
 • 1.8591
 • GBP
 • 2.1123
 • 2.1101
 • 2.2008
 • 2.1958
 • RUB
 • 0.0146
 • 0.0145
 • 0.0212
 • 0.0211
Bəzi filiallar üzrə fərqli məzənnələr təyin edilə bilər.